Pilates Season
Kontroloogia meetod spetsiaalsete treeningseadmetega / Contrology method using specialized studio equipment

Edasijõudnute tund, kus õpilased on masinatega hästi tuttavad ja suudavad iseseisvalt oma nimekirja järgi harjutusi sooritada, masinaid valmis seada ja orienteeruvad süsteemis. Tekib palju võimalusi rakendada masinatel saadud oskusi matiharjutustesse.

Masinatund edasijõudnud õpilastele. Kasutame päris suurt hulka harjutusi, milles on üha vähem keha ja masina kontakti, st tuleb oma keharaskust erineval muul moel toetada. Liikumise ulatus on suurem. Tunnis teeme vahepeal ka mõningaid matiharjutusi, et luua seoseid ja süsteemset arusaamist Pilatese meetodist.

Edasijõudnute tund, kus kasutame ka vahendeid, et õpitud harjutuste tunnetamist süvendada ja kehateadlikkust veelgi parandada. Tempo on kohati kiirem ja harjutused juba enam-vähem tuttavad.

Masinatund Pilatese stuudio masinatega alustajatele. Harjutused on lihtsamad ja turvalisemad, kuna keha on suures ulatuses masina poolt toetatud. Pilatesega tutvumist soovitan alustada just masinatel ja siis liikuda edasi matitundi! :)

Pilatesega alustajate tund, kus pöörame eelkõige tähelepanu meetodi algtõdede selgitamisele, terminoloogiale ja kehatunnetuse loomisele. Tempo on aeglasem, kuid tunnid ei ole seepärast lihtsad :) Kasutame abistamiseks ka vahendeid.