For non-Estonian readers, do get your hands on this book – it will save some lives! (PS. No need to take it as an “amazing 14 day diet” but a pretty sustainable way of handling nutrition).

Mõnda aega tagasi panin tähele, et raamatupoodidesse oli ilmunud “Aluseline toitumine“. Esimestel silmamistel ma seda ei lehitsenud, vist mingist uskumatusest, et äkki seal võibki päriselt olla kokku kirjutatud kõik, mis olen viimaste aastate jooksul uurinud, õppinud, katsetanud ja teada saanud (see tundus olevat potentsiaalselt overwhelming). Minu senised allikad on kulgenud nimelt järgmist kronoloogilist radapidi: LCHF, primal/paleo, WildFit, UPW/Tony Robbins ja nüüd eelpool mainitud raamat. Plaanisin piirduda küll vaid raamatukogueksemplariga, kuid lõpuks siiski ostsin selle endale.

Ütlen kohe ära – see raamat annab mulle hulgaliselt lootust, et suudab paljude inimeste elu ja tervise päästa, kuid päris 100% mu ootustele ei vastanud. Mõned teemad on nt liiga pinnapealsed. Siinkohal on mul hea meel oma kõigi seniste teadmiste üle, mis aitavad raamatus kirjutatut veel omakorda perspektiivi panna ja sealt päris iga sõna taga mitte vankumatult seista. Sellegipoolest …

… väga-väga soovitan seda lugeda! Maksimaalse kasu saamiseks just nendel, kes on läbinud WildFit programmi ja kujundavad nüüd oma sellejärgset pikaajalist toitumiselustiili. Teistele soovin avatud meelt ja usaldust – siit alustades on raske päris mööda panna. Tegemist ei ole ka vaid nö lubatud ja keelatud toitude loetlemisega, vaid juurde selgitatakse võrratuid seoseid tänapäeva ühiskonnas pea paratamatuks muutunud teguritega nagu kiirustades söömine. Usun, et pelgalt mõningate käitumismustrite teadvustamine (ilma menüüs midagi kardinaalselt ümber korraldamata) viib juba ootamatute tulemusteni.

Lugesin raamatu läbi nelja töiselt tiheda päevaga ja tegin juba nende jooksul ka oma harjumustes veidi mõistlikke korrektuure, mis huvitaval kombel väga mugavalt kohe midagi otsekui paika loksutasid ja vaevata omaseks said. Just mõistlikkust ma kõige selle juures taotlengi ja arvan, et astusin jälle mõned suured sammud selles suunas edasi.

Jään ikka selle juurde, et teatava määrani oleme kõik väga sarnased ja peaksime järgima põhitõdesid (mis ei ühti kaugeltki nö levinud tavateadmistega!), sealt edasi aga väga erinevad – siit tulebki mängu mõistlikkus ja uudishimu/katsetamine. Aga just selles järjekorras – esmalt sarnased ja alles siis erinevad.

Olen suuremate huvilistega valmis neil teemadel tundide viisi diskuteerima :)

Seniks maailma parimat,
Kristina